В Русе обсъдиха функционирането на тол системата

По инициатива на ръководството на Областна администрация Русе професор Олег Асенов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, заместник областният управител на област Русе Валентин Колев, областният управител на област Търговище Митко Стайков, както и  началникът на сектор „Контрол и правоприлагане“ – Русе към Националното тол управление Димитър Вълков проведоха среща с представители на фирми от транспортния бранш, опериращи в областите Русе, Разград, Търговище и Силистра. Целта беше с превозвачите да бъдат обсъдени както актуалните въпроси, свързани с прилагането на тол системата, така и резултатите от първите месеци от въвеждането й в експлоатация.

След края на разговорите професор Асенов заяви пред журналисти, че подобни срещи ще стават все по-честа практика, тъй като основната идея на Агенцията е да се обясни на обществеността механизмът на функциониране на тол системата, което от своя страна би довело и до повишаване на доверието на хората в нея. Също така той отчете, че независимо от предизвикателствата пред икономиката, породени от коронавируса, проектът е успешен.

„Системата реализира 50% от приходите, независимо че интензивността на трафика е намаляла с повече от 25%, а средните превозни разстояния с над 50%. От началото на въвеждането на тол системата в експлоатация се наблюдава устойчив тренд на нарастване на приходите, събирани от пътни такси, като до момента повече от 60 000 превозни средства са таксувани електронно с машинки – бордови устройства или GPS-тракери. От началото на проекта са продадени повече от 1 350 000 маршрутни карти, като 75% от тях са реализирани през каналите на държавата. Освен това отново от момента на стартиране на системата са отчетени повече от 90 милиона платени тол сегмента, по които са преминали съответни превозни средства.“, добави още професор Асенов.

Що се касае до конкретните казуси на превозвачите, то той посочи, че лично ще се запознае с всеки един от тях и до три седмици ще даде подробни отговори. Освен това вече всяка седмица ще се провежда приемен ден на началника на сектор „Контрол и правоприлагане“ – Русе към Националното тол управление.

Професор Асенов даде примери и от други европейски държави за това как работи тол системата и припомни, че все пак тя е гъвкава и при релевантни предложения, то всяко такова ще бъде обсъдено и при консенсус ще бъде прието. Той е и в постоянен контакт с превозвачите от страната и непрекъснато следи системата.

„Към момента няма технически проблем в системата на нито едно нейно ниво. Има частни случаи, при които едно конкретно бордово устройство дефектира.“, допълни още той.

Не на последно място той обясни и, че 21% от първокласната пътна мрежа в страната се намират в урбанизирани територии. За тези участъци не се събират такси, но от Агенция „Пътна инфраструктура“ поддържат съответната пътна мрежа, така както е по договореност между АПИ и общините.

Относно евентуално разширяване обхвата на тол системата през следващата година, то за момента не може да бъде даден конкретен отговор без детайлен анализ на данните.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)