Отново заседава щабът по „Програма за овладяване популацията на бездомните кучета“

Щабът, създаден по програмата за овладяване популацията на бездомните кучета в Община Русе, поднови дейността си и заседава за първи път от 6 години. Той е структурно звено в програмата, изготвена в съответствие със Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинската дейност, и приета с решение на Общински съвет през 2008 година.

Участници в щаба са представители на Община Русе, Общински съвет - Русе, управители на приюти и представители на неправителствени организации, регистрирани по Закона за защита на животните.

Идеята на програмата е да бъде създаден комплекс от мерки, с които усилията на местната власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите, да намерят хуманно и съвременно решение на проблема с популацията на бездомни животни. При правилно и целенасочено приложение на мерките, числеността на бездомните кучетата ще се сведе до минимум за период от 5 години.

 За да се реши проблемът с популацията, е важно да се приложи единен метод във всички населени места на територията на Община Русе, отчитат специалистите. Една от причините размножаването да не е овладяно напълно, е липсата на мерки за регистрация и контрол на домашните кучета.

Предстои промяна на Наредба №26 – За притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе. Ще бъдат разгледани и възможностите за увеличаване на местата за разходки на домашни кучета. Целта на дейностите по програмата е единствените източници на размножаване да останат домашните животни, които ще са контролирани и регистрирани от Община Русе.



Снимка на Деня

Щрихи от Плевен