Първо заседание на Обществен съвет за социално подпомагане към Община Русе

Проведе се първото заседание на Обществения съвет за социално подпомагане към Община Русе. Той е създаден по инициатива на Общински съвет – Русе във връзка със закона за социално подпомагане и негова цел е да подпомага дейността на Община Русе по отношение на социалната политика.

В Обществения съвет са включени общински съветници, представители на дирекция „Социално подпомагане“ и на неправителствени организации, които предоставят услуги за деца, за пълнолетни лица и за деца и младежи. Съставът включва Енчо Енчев – зам.-кмет по хуманитарни дейности на Община Русе, Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет – Русе, Катя Петрова – директор дирекция „Здравни и социални дейности“, Алисе Муртезова –член на ПКЗСП при ОбС – Русе, Детелина Матева – директор дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, Елена Петкова – член на УС на Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“, Маргарита Събева – председател на УС на Фондация „Приятелска подкрепа“, Антоанета Ябанозова – председател на БЧК-Русе и Гергана Пашева – старши експерт в отдел „Социални дейности“ към дирекция „Здравни и социални дейности“ – Община Русе.

На заседанието бе представен доклад за реализацията на социалните дейности на територията на община Русе за предходната година, както и годишен план за развитие на социалните услуги през 2020 г. Бяха набелязани основни стъпки и дейности, в които да бъдат променени някои от социалните услуги и тяхното обособяване като такива. По-конкретно идеята е дневните центрове за деца и младежи да станат социални центрове само за деца.

Обсъди се възможността за създаване на нови целеви групи, насочени към деца от аутистичния спектър и деца, с проблеми в поведението.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов