Административен съд - Благоевград актуализира мерките за достъп до сградата на съда

В съда се допускат граждани с маска и след дезинфекция

Остава в сила ограниченият кръг лица с позволен достъп до сградата на съда при изменен режим на противоепидемични мерки. Правилата за достъп до Административен съд -  Благоевград са актуализирани със заповед на председателя на съда, съобразно допълнените от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.
Достъпът до съда е разрешен за страните по делата и техните адвокати, куриери, вещи лица, свидетели и лица, които посещават сградата за административни услуги. Те влизат след дезинфекция и с предпазна маска на лицето. Не се допускат лица с външно проявена симптоматика на заболяването COVID-19. Не се допускат до сградата на съда и лица, отказали дезинфекция или без предпазна маска, независимо от повода за посещение в Административен съд - Благоевград. Отпада задължението за носене на ръкавици.
До открити заседания по дела със значителен обществен интерес в съдебните зали могат да се допускат и журналисти след решение на съдебния състав по конкретното дело. Достъпът е възможен след предварителна заявка и произнасяне на съдебния състав при съобразяване с условията в съдебната зала и всички противоепидемични мерки.
Напомняме, достъпни за граждани са съдебните зали и Служба „Регистратура“, Служба „Съдебно деловодство“, Служба „Архив“. Работното време на съдебните служби с граждани е от 9.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа.Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май