Съдът: Румен Томов не е кмет на Благоевград

Административен съд отхвърли жалбата му срещу решението на ОИК Благоевград

С решение от 21.05.2020 г. Административен съд - Благоевград отхвърли жалбата на Румен Томов срещу Решение № 304-МИ/28.04.2020 г. на Общинска избирателна комисия - Благоевград за предсрочно прекратяване на пълномощията му на кмет на община Благоевград.
За да постанови решението, съдът взе предвид, че повторното произнасяне на ОИК - Благоевград с решението от 28.04.2020 г. е в изпълнение на задължението ѝ да упражни предоставените й от закона правомощия по чл. 42, ал. 3 ЗМСМА, възложено ѝ с влязлото в сила решение по административно дело №1343/2019 г. на Административен съд - Благоевград с указания по тълкуването прилагането на закона. Решението на ОИК - Благоевград от 28.04.2020 г. е постановено съобразно задължителните указания по прилагането на материалния закон за предсрочно прекратяване на кметски пълномощия, чиято задължителност може да бъде отречена единствено при обявяване на приложимия закон за противоконституционен.
Решението на Административен съд - Благоевград може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.



Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май