Приключва второто издание на курса по блоково програмиране на дронове

След приключването на занятието, всички участници ще получат сертификати за участието си в курса

На 21-ви Януари 2020 г. от 14:30 до 16:00 часа в Кабинет 23 на Математическа Гимназия „Баба Тонка“ ще се проведе последното занятие от второто издание на курса „Блоково програмиране на дронове“. Участници в курса са 20 ученици от клуб „Дронове“ към гимназията и тяхната преподавателка Силвия Йорданова. След приключването на занятието, всички участници ще получат сертификати за участието си в курса.

В рамките на проведените до този момент учебните занятия от курса по „Блоково програмиране на дронове“, учениците научиха какво представляват безпилотните летателни апарати, какви са техните структурни компоненти и какви са функционалните им възможности, а по време на практическите упражнения се научиха как да осъществят връзката между дроновете и своите мобилни устройства, как да ги програмират чрез блокове с команди, как да изпълняват мисии по излитане, кацане, зависване, преместване в пространството на дроновете, как да изчертават двумерни и тримерни геометрични фигури и др. Участниците в обучението научиха още основните елементи на алгоритмите за програмиране, видовете програмни цикли, как се дефинират променливи, каква е тяхната функция и как се работи с условни оператори. Занятията се провеждат от преподаватели в Катедра Телекомуникации на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Събитието се провежда в рамките на проект „STEАM EDU4future - STEАM образование за устойчиво бъдеще“, който се реализира по програма „Знание и растеж“ на Фондация „Русе - град на свободния дух“ с подкрепата на Фондация „Еконт“.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"