Туризмът и екоземеделието крият потенциал за развитието на община Ценово

Туризмът и екологичното производство на селскостопанска продукция имат огромен потенциал и ще са от полза на развитието на община Ценово. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на Общия устройствен план. За да изразят своята позиция по актуалните въпроси за бъдещето на населените места дойдоха кметът на община Ценово д-р Петър Петров, кметове на населени места, ръководители на институции, граждани.

Ръководителят на екипа арх. Юлия Железова подчерта, че разработката е потърсила оптималния баланс между обществените и личностните интереси за ускореното развитие на общината. Експертните оценки ще бъдат в основата на разработването на подробни устройствени планове на населените места.

Община Ценово има добри перспективи и възможности за развитие и привличане на нови инвестиции,  Това е становището на специалистите като очертават няколко посоки за развитие. На първо място е, че районът в долното поречие на Янтра може да се превърне в атрактивна туристическа дестинация. Туризмът в различните му разновидности може да представлява сериозно финансово перо за приходи не само в общинската хазна, но и за домакинствата от района. На територията на общината са регистрирани близо 80 значими паметника от различни исторически епохи. В своеобразен притегателен център може да се превърне римският кастел „Ятрус“ в близост до село Кривина. Крепостните стени са съхранени много добре и могат да разкрият любопитни подробности за живота в Римската империя. За потока от туристи обаче трябва да се изгради обслужваща инфраструктура и информационен център. До селото на брега на Дунав може да акостират  малки плавателни съдове в яхтено пристанище. Водният туризъм по долното течение на Янтра и сега привлича почитатели от ранна пролет до късна есен. За съжаление обаче в нито едно от селата, през които преминава реката, не е изградена къща за гости и не се предлагат местни специалитети. През територията на общината и покрай меандрите на Янтра преминава и европейския дунавски маршрут по колоездене. Туристи от различни страни през цялата година се наслаждават на природните красоти и забележителности.

Друг важен ресурс, който сериозно може да се развива, е производството на екологично чиста земеделска продукция.  Мнението на специалистите е, че в района са запазени чисти и плодородни почви. В региона съществуват много добри възможности за изграждането на нови поливни системи. Независимо че животновъдните ферми са намалели през последните години, отглеждането на едър и дребен добитък с екологична насоченост е перспективно.

Биопродуктите ще стават все по-популярни и търсени от потребителите. Препоръката е да се съхранят не само пасищата, но и да се увеличат заедно с горските фондове, които да предпазват от ерозия

Сериозен тласък за развитието на региона около Ценово ще даде и построяването на магистралата от Русе до Велико Търново, чието трасе ще преминава в близост до три населени места от общината и се предвижда обособяване на зони за отдих.

Експертите са категорични, че привличането на инвестиции ще доведе и до задържането и привличането на повече млади хора в малките населени места.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)