Обстановката в областта след възникналия пожар в "Дунарит"

Днес, 27.09.2019 г., в 10.56 ч. е получен сигнал за възникнал пожар в производствено помещение на „Дунарит“ в Русе. Задействан е планът за евакуация на работниците. Няма пострадали.

Уведомени са институциите, имащи отношение към създалата се ситуация – ОДМВР Русе, РД ПБЗН Русе, РИОСВ Русе и др.

Представители на Кризисния щаб за действие са събрани в района на „Дунарит“ при спазване на всички мерки за безопасност.

На съвещанието присъстваха главен комисар Николай Николов, директор ГД ПБЗН, г-н Галин Григоров, областен управител на област Русе, г-н Валентин Колев, заместник областен управител, ръководството на „Дунарит“АД, г-н Георги Георгиев, директор на ТДНС, комисар Димитър Павлов, директор на РД ПБЗН – Русе, старши комисар Теодор Атанасов, директор на ОДМВР – Русе, г-н Любомир Атанасов, директор на РИОСВ – Русе, г-н Георги Игнатов, директор на дирекция „Екология и транспорт“ в Община Русе и г-н Петко Добрев, началник отдел „Управление при кризи“ в Община Русе.

Въведени са в изпълнение предвидените в Плана за действие мерки, като са оповестени гражданите на най-близките населени места, с конкретни разпореждания за тяхната безопасност.

За изясняване на обстановката, с оглед безопасността на ангажираните служители, след съдействие на Община Русе е осигурено и използвано летателно техническо средство – дрон, като от въздуха е получавана актуална визуална информация за развитието на пожара.

Пожарът се е локализирал само в границите на производственото помещение, като е засегната малка част от тревната площ около него.

РИОСВ е осигурила подвижна станция, с която са измерени контролираните показатели на атмосферния въздух, като не са констатирани превишения на установените норми.

Всичката налична информация е предоставена на участниците в Щаба. Създадена е организация за постоянно наблюдение за 24 часа с друго летателно техническо средство, осигурено от Русенския университет, с възможности за визуален и термо контрол в тъмната част на денонощието.

Ангажирани са необходимите, според направената преценка на експертите от Щаба, противопожарни автомобили и екипи.

За случая е уведомена Окръжна прокуратура – Русе, под чието ръководство в хода на образуваното производство се изясняват причините за пожара.

Според гореизложените факти и последните данни, компетентните органи изразяват мнение, че не съществува опасност от неблагоприятно развитие на създалата се ситуация, за което са предприети действия за уведомяване на гражданите.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"