Юридическият факултет изпраща Випуск 2019

На 14 юни, (петък), от 14:00 часа в зала "Канев" на Русенския университет "Ангел Кънчев" на тържествена на церемония своите дипломи ще получат  абсолвентите от Випуск 2019 на Юридическия факултет. Дипломираните абсолвенти от специалност „Право" са 105, от които  60 са били в редовна форма и 45 – в  задочна форма на обучение. От магистърската програма „Правен режим на защитата на  националната сигурност" се дипломират 17 студенти. Абсолвентите с отличен успех са 17.

Първенци на Випуск 2019 са Сениха Алиева Масуркова от специалност „Право" и Милена Стоянова Перчемлиева от магистърската програма „Правен режим на защитата на  националната сигурност".

След официалната част по връчването на дипломите следва ритуалът по хвърлянето на шапките пред сградата на университета.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)