Пожаро-тактическо учение “Дунав 2019” показа действия при инциденти с радиоактивни и химически вещества

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе проведе пожаро-тактическо учение “ДУНАВ 2019”, във връзка с действия при инциденти с биологическа, химическа, радиационна и ядрена заплаха.

„Основната задача е да бъде проверена и оценена готовността за реакция, взаимодействието и оперативната координация на екипите, подструктурите и управляващите органи на всички съставни части от Единната спасителна система (ЕСС)“, обясни старши комисар Красимир Шотаров, директор на дирекция „Оперативни дейности“ в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, който заедно с други представители от ГДПБЗН присъстваха на учението.

В учебните действия на терен се включиха екипи и представители от: РДПБЗН-Русе; ОДМВР – Русе; РЦ-112 в Русе; РДГП – Русе; Областна администрация – Русе; Община Русе, Териториална дирекция Дунавска на Агенция „Митници“; ЦСМП–Русе; РИОСВ–РУСЕ; РЗИ–РУСЕ; БЧК–РУСЕ; ОДБХ–РУСЕ; УМБАЛ „Канев“ АД Русе; „Дунавски драгажен флот”АД;  Изпълнителна агенция  "Морска администрация"; Изпълнителна агенция по околна среда; Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"; „ВиК”ООД-Русе и други.

Учението премина в два етапа.
Първата ситуация - действия след откриване на неизвестно радиоактивно вещество при преминаване на автомобил през ГКПП Дунав мост-Русе. По постъпил сигнал от гранична полиция за открит радиационно излъчващ материал от превозно средство, преминаващо през пункта, са предприети необходимите действия. Задействана е Процедурата за аварийно реагиране при разкриване на незаконен пренос на радиоактивни материали в зоните на ГКПП на Република България. Изпращат се екипи на място от РДПБЗН и колегите им от Румъния за извършване на разузнаване и евакуация, замерване и обозначаване на „зоната за сигурност“ и „зоната с контролиран достъп“, локализиране на източника на радиационно излъчване, информиране на АЯР и изпълнение на дадените от агенцията указания за транспортиране и съхранение на опасния товар.
Втората ситуация - инцидент с неизвестни химически вещества, които са открити в лимана на р. Дунав. Получен е сигнал за намерени химически материали с неизвестен характер, като има опасност от замърсяване на водата на реката и други последици. Пострадал е човек - работник, който първи е открил изхвърлените варели с опасни вещества. В тази връзка са предприети действия от страна на всички съставни части от ЕСС, като са привлечени и компетентните държавни органи, местната власт, учреждения, организации и търговски дружества, съгласно съществуващите механизми и процедури за реагиране. Районът е отцепен, незабавно на място са изпратени екипи на всички служби, сформиран е оперативен щаб. Пострадалият е отведен и настанен в медицинско заведение.Оперативна дежурна група от ОДМВР – Русе е на място за извършване на оглед и други необходими процесуално-следствени действия по случая, в хода на образувано досъдебно производство.

Директорът на РД „ПБЗН“ – Русе комисар Димитър Павлов разясни по-конкретно, че учебната ситуация е свързана с намерени пет варела със стоманени опаковки и три пластмасови, като част от тях са с компрометирана цялост, от тях изтича химикал и е необходимо да бъдат обезопасени. С помощта на специална помпа течността се изсмуква и претоварва в здрави опаковки. Заради трудната достъпност до мястото на инцидента се използва наличната в русенската пожарна високопроходима техника. Той поясни още, че при действията на терен важна част от задачите на екипите е да бъде идентифицирано химическото вещество. За целта се прави пробовземане от водата и почвата, като участва и корабът на дирекцията. След това пробите се предоставят за инициализиране и установяване на замърсеност на регионалната лаборатория за околната среда в Русе, а също и на румънските колеги. В рамките на учението днес се проигра още взаимодействието и координацията на екипите от РДПБЗН-Русе с румънските им колеги от Инспектората за извънредни ситуации "Влашка", Гюргево, съгласно съществуващия „План за съвместни действия“, между регионалните структури от двете страни. В учебните действията на терен се включиха румънски екипи и техника. Комисар Павлов поясни, че е използвано специализирано оборудване и техника, осигурена с европейски средства, по съвместен проект между България и Румъния, приключил миналата година. Това са газанализатори, средства за радиационен контрол, средства за деконтаминация, за пробовземане и т.н.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)