Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посети Русе

Заместник – председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика и народен представител от ГЕРБ – Русе Светлана Ангелова и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков посетиха гр. Русе.

Кметът на Община Русе Пламен Стоилов, заместник – кметът по хуманитарни дейности Иван Григоров и екипът им представиха текущите проекти на общината в сферата на социалната политика, както и някои от предизвикателствата при изпълнението им. Стоилов благодари на министъра за подкрепата и заяви, че развитието на социалните дейности е сред основните приоритети на Общината. Към момента в Русе функционират над 42 услуги, като инфраструктурата продължава да се развива. Най-новият проект е свързан с разкриването на два нови центъра за социални услуги в сградата на закрития Дом за деца, лишени от родителски грижи "Св. Димитър Басарбовски" в квартал "Възраждане".

По – късно министърът и Светлана Ангелова участваха в събитие от цикъла MASTЕRCLASS WORK 4.0., организирано от Конфедерацията на независимите синдикати в България и РУ “Ангел Кънчев“ - Русе. То се състоя пред близо 200 присъстващи в аула 2.101. Форумът бе уважен от президента на КНСБ Пламен Димитров, Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката, чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев – ректор на Русенския университет, представители на синдикални и работодателски организации, преподаватели, студенти и др.

Целта бе да бъдат обсъдени предизвикателствата, които поставя дигитализацията пред пазара на труда - изчезването на цели професии, подпомагането на по-лесния преход от студентската скамейка до работното място и бързо променящите се технологии, които са на път да изместят човека в някои сфери на пазара на труда.

„Уменията на работната сила ще са конвертируемата валута на пазара на труда в бъдеще. Младежите, които сега започват своя професионален път, се очаква да сменят 6-7 работни места. Новите тенденции изискват насърчаване на ученето през целия живот, за да се гарантира, че хората ще придобиват нови умения, които отговарят на динамично променящите се изисквания в света на труда и ще намират заетост“, подчерта в експозето си министърът.

Петков представи и политиките на МТСП за повишаване на квалификация на безработни и заети. По Националния план за действие по заетостта е предвидено през 2019 г. да бъдат обучени над 11 000 безработни. По схема „Умения“ от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с 30 млн. лв. ще се финансират проекти на работодатели за повишаване на знанията и уменията на заети и безработни.

По – късно народният представител и министърът разгледаха дневния център за стари хора на фондация „Трета възраст“ на ул. „Йосиф Цанков“ № 47. Бисер Петков и Светлана Ангелова получиха изработени от възрастните хора икони и други сувенири. Те бяха поздравени с музикални изпълнения на самодейна певческа група. Министърът разгледа добрата материална база на центъра /спортна и компютърна зала, кухненски кътове/, позволяваща пълноценен отдих, възстановяване и социализация на над 50 хора от третата възраст.

Бисер Петков увери присъстващите в подкрепата на МТСП за развитието на социалните услуги на територията на община Русе и разговаря с Ценка Димитрова – ръководител на фондацията, за успешното изпълнение на проект, свързан с осигуряване на достъпна среда в сградата.