Съвещание относно предстоящата зимна обстановка свика кметът Пламен Стоилов

В Заседателна зала на Община Русе се проведе съвещание, свикано от кмета на Община Русе Пламен Стоилов с щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, кметове на кметства и ръководителите на ведомства, организации и фирми по организация на подготовката на Община Русе за зимен сезон 2018 – 2019 г. Сред присъстващите бяха заместник-кметът по комунални дейности в Община Русе Наталия Кръстева, директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност“ Спасимир Димитров, началникът на дирекция „Екология и транспорт“ Георги Игнатов, началникът на отдел „Управление при кризи“ Петко Добрев и др.

По време на срещата беше представен доклад за изпълнението на дейностите по подготовката на Община Русе за зимен сезон 2018-2019 г.; бяха изслушани представителите на фирмите за снегопочистване и зимно поддържане („Берус“ ЕООД; „Пътно поддържане“ ЕООД- Русе; „Русе Пъблик Сървисис“ ЕООД; Консорциум „Паркстрой“ ЗЗД; ОП „Паркстрой“), кметовете и пълномощниците на кмета по населените места, представителите на дружества, организации и фирми („Енерго Про“ ЕАД – клон Русе; „ВиК“ ЕООД – Русе; „Овергаз север“ ЕАД – Русе; „Топлофикация“ ЕАД – Русе; ОПУ – Русе; ОД на МВР Русе; РД ПБЗН Русе; Електропреносен район- Русе). Присъстващите бяха запознати и с проект на заповед на кмета за осигуряване нормални условия за живот на територията на община Русе през есенно-зимния сезон, в която са описани ангажиментите на отговорните институции и лица.

Г-н Стоилов заяви, че Община Русе ще бъде безкомпромисна при искане за заплащане от снегопочистващи фирми, които не са приключили работата си на 100%. Ще бъде установен контрол не само чрез GPS-устройствата, които ще следят изминатото от почистващите машини разстояние, но и чрез ежедневни проверки на дейността им от страна на Общината. Стоилов подчерта, че ще фирмите трябва да направят всичко необходимо, за да се избегнат миналогодишните пропуски при овладяването на кризисни ситуации. „Ние сме длъжни и трябва да осигурим максимално добри условия за гражданите на територията на общината“, заяви г-н Стоилов.

Кметът насочи вниманието на присъстващите и към мащабните ремонти, които текат в момента на територията на град Русе. По думите му, това е една голяма инвестиция, като за ръководството на Община Русе е важно да се следи за използването на качествени материали при почистването на новоположените пътни и тротоарни настилки. При използването на вещества и техника, които увреждат целостта им, възстановяването на щетите ще бъде за сметка на снегопочистващите фирми.

При усложнена зимна обстановка, гражданите ще могат да ползват платените зони за паркиране безплатно, както и двата общински подземни паркинга, с цел улесняване на техниката при почистването на малките улици. Стоилов очаква силна ангажираност от кметовете на малките населени места и ръководителите на институциите, отговарящи за зимната обстановка в града.

Спасимир Димитров описа действията, които ще бъдат предприети. Той обърна внимание на проблемните участъци, като сподели, че почистващите фирми трябва да бъдат в постоянна готовност за бърза реакция. Той призова за коректно изпълнение на договорите и ангажиментите от отговорните институции и фирми. Присъстващите изразиха своята готовност и представиха отчети за налична техника, инертни материали и човешки ресурс.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)