Кметът Пламен Стоилов инспектира напредъка по строително-ремонтните дейности в града

С него бяха депутатът Пламен Нунев и зам.-кметът по устройство на територията в Община Русе инж. Димитър Наков

Днес, кметът на Община Русе Пламен Стоилов, заедно с народния представител Пламен Нунев и зам.-кмета по устройство на територията в Община Русе инж. Димитър Наков, инспектираха ремонтните дейности в града. Те посетиха на място Волейболната зала „Иван Ханджиев“, която е изцяло обновена с финансиране от Министерството на спорта.

Част от обектите, на които беше направен преглед днес, са във връзка с изпълнението на проектите „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“, „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – етап 2“ и „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“, изпълнявани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Това са детска градина „Русалка 2, ул. Чипровци, ул. „Шипка“, ул. „Славянска“, бул. „Придунавски“ и Кея.

Припомняме, че крайните срокове за изпълнение на проектите са както следва: „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – етап 2“ - 48 месеца, считано от 05.01.2017 г., „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ – 30 месеца, считано от 12.12.2016 г., „Ремонт на пет общински учебни заведения в гр. Русе, включително прилежащите им дворни пространства“ - 30 месеца, считано от 21.09. 2017 г.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден