Полицията тръгва на срещи по малките населени места в Плевенско

Мобилен екип ще проведе срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда

В ОДМВР-Плевен е създадена организация за сфомиране на мобилен екип, включващ служители от отдел „Охранителна полиция“ и секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“. По утвърден от за директора, съгласно Заповед №316з-1370/17.04.2018 г., комисар Петър Енчев график мобилният екип ще посети малки населени места в област Плевен и ще проведе срещи с представители на местната власт и жители по въпросите на сигурността и реда: 

За населените места, обслужвани от РУ – Пордим, срещите ще се проведат, както следва:
04 май 2018 г. – 10 часа в „Дневен център“, гр. Пордим, ул. „Родопи 1“;

За населените места, обслужвани от РУ – Левски, срещите ще се проведат, както следва:
11 май 2018 г. – 10 часа в сградата на Община Левски,  зала № 304;

За населените места, обслужвани от РУ – Никопол, срещите ще се проведат, както следва:
18 май 2018 г. – 10 часа в сградата на Община Никопол,  заседателна зала ет.3;

За населените места, обслужвани от РУ – Белене, срещите ще се проведат, както следва:
25 май 2018 г. – 10 часа в сградата на Община Белене, зала №26;

За населените места, обслужвани от РУ – Гулянци, срещите ще се проведат, както следва:
31 май 2018 г. – 10 часа в сградата на Община Гулянци,  конферентна зала;

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район. На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред и за извършени престъпления, както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"