Приемат заявления по проект „Родители в заетост”

Животът

31-03-2018, 10:00

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

25 семейства в Русенско санкционирани за неизвинени отсъствия на децата им

Той подпомага родителите с деца до 5 години за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот

Агенцията по заетостта започва  нов прием на заявления по проект „Родители в заетост” в периода 26 март – 20 април 2018 г. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и подпомага родителите с деца до 5 години за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот, като същевременно предоставя възможност за заетост на безработни лица за полагане на грижи за отглеждане на малки деца. След приключване на първия прием по проекта е наличен свободен финансов ресурс в размер малко над 8 млн. лв., в рамките на който ще бъдат одобрени и включени допустими родители, подали заявление за участие.

В  Дирекция “Бюро по труда” – гр. Русе 18 родители от общо 49, подали заявления през първия прием, вече са одобрени и включени в проекта. До момента са подадени 65 заявления от безработни лица, които желаят да бъдат наети като детегледачи, а одобрените са 45. В национален мащаб от предвидените за включване в проекта 1500 родители, 684 вече се възползват от услугата за отглеждане на деца.

След направена оценка от страна на Агенцията по заетостта за  допустимостта на родителите за включване в проекта, останалите 31 от тях са отпаднали. Има отказали се от участие в проекта, има и определени като недопустими, тъй като не попадат в целевата група, не отговарят на изискването (не отсъстват от работа за отглеждане на дете от 0 до 5 години).

И по време на втория прием по проект „Родители в заетост” право да подават заявления имат родители на деца от 0 до 5 години, които не са записани в детски заведения. Родителите, които могат да се възползват от услугата по проекта и желаят да подадат своите документи за участие при новия старт, трябва да бъдат от следните две групи

- родители, които имат осигурено работно място по трудово правоотношение или са самонаети/ самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа;

- родители, които са безработни.

Агенцията по заетостта обръща внимание, че тези родители, които дългосрочно ползват отпуск или отсъстват от работа поради отглеждане на дете/деца от 0 до 5 години и имат осигурено работно място (по трудово правоотношение или като самонаети/ самоосигуряващи се лица), не следва да са се върнали на работа до получаване на одобрение за включване в проекта.

Безработните родители трябва да започнат работа при работодател или като самонаето/самоосигуряващо се лице в рамките на 4 (четири) месеца от получаване на услугата за отглеждане на дете. След като започнат работа, договорът на детегледача може да бъде удължен и така той да полага грижа за детето в срок до 18 месеца.

Заявления ще се приемат на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната, в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

или на имейл: r[email protected] (сканирани с подпис или електронно подписани).Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"