25 семейства в Русенско санкционирани за неизвинени отсъствия на децата им

Животът

28-03-2018, 13:11

Снимка:

КСУДС

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Русенецът Стилиян Гроздев - вицеевропейски шампион по вдигане на тежести

Едни и същи деца системно отсъстват от училище

Общо за област Русе през месец февруари 2018 г. санкционираните по дирекции „Социално подпомагане” са:

- ДСП – Бяла – 2 семейства.

- ДСП – Ветово – 21 семейства;

- ДСП – Две могили – 1 семейство.

- ДСП – Русе – 1 семейство.

С цел установяване на причините, довели до отсъствието на децата от учебните занятия, се извършват периодични посещения от служителите на Дирекция „Социално подпомагане“ в областта с класни ръководители и педагогически съветници на училищата. Осъществяват се срещи с родители или законни представители за установяване причините за отсъствията, уведомяват се за възможните санкции, за риска от отпадане от учебния процес и за възможностите за оказване на подкрепа.

 

През месец февруари 2018 г. броят на санкционираните семейства за 5 неизвинени отсъствия от училище на децата им и за повече от 3 дни отсъствие по неуважителни причини на деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка е 141, от които:

- ДСП – Бяла – 33 семейства, от които 4 са с деца в групи за предучилищна подготовка;

- ДСП – Ветово – 10 семейства, от които 2 са с деца в групи за предучилищна подготовка;

- ДСП – Две могили – 16 семейства, от които 5 са с деца в групи за предучилищна подготовка;

- ДСП – Русе – 82 семейства, от които 20 семейства са с деца в групи за предучилищна подготовка.

Всички дирекции за социално подпомагане  в областта отчитат, че се наблюдава тенденция на повторяемост на случаите на санкционирани семейства с деца, допускащи 5 или повече неизвинени отсъствия. Едни и същи деца системно отсъстват от училище, причините за което са етнокултурната среда на семействата, към които принадлежат, както и обстоятелството, че голяма част от родителите са без или с ниска степен на образование. Това  занижава мотивацията на децата да посещават редовно учебните занятия. Една част от неизвинените отсъствия са в следствие на предстоящо заминаване на семейството в чужбина, което води до демотивация в децата да посещават редовно учебните занятия.

Спирането на месечните помощи за деца поради допуснати по неуважителни причини отсъствия от училище има временен характер и не води до очакваните резултати относно подобряване на родителския контрол.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)