Бюрото по труда в Русе- с три проекта със социални партньори

Парите

31-03-2018, 11:00

Снимка:

Бюро по труда Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Картина на трудовия пазар за февруари 2018 година в община Русе

Целта е с комплексни обучения по ключови компетентности и професионално обучение да се подобри достъпа до пазара на труда

Дирекция “Бюро по труда” гр. Русе реализира следните проекти на социалните партньори, угвърдени в НПДЗ 2018 год.:

- ПРОЕКТ „КРОС – БИ“ (Комплексно рамково обучение, самонаемане – бизнес инициатива) на БТПП

- ПРОЕКТ „НИЕ СЪЩО МОЖЕМ“ на КНСБ

- ПРОЕКТ „ХОРИЗОНТИ 3“ на КТ „Подкрепа“

Целта е чрез осъществяването на комплексни обучения по ключови компетентности и професионално обучение да се подобри достъпа до пазара на труда на уязвимите, рискови и неравнопоставените групи безработни лица чрез предоставяне на пакет от услуги, включващ повишаване на уменията, компетентностите и квалификацията на лица от тези групи, с цел повишаване пригодността и адаптивността им за последваща заетост и постигане на съответствие между уменията на работната сила и нуждите на работодателите на пазара на труда.

По проект „НИЕ СЪЩО МОЖЕМ“ на КНСБ в момента се обучават 30 безработни лица по част от професия: “Социален асистент”, специалност “Подпомагане на деца” и специалност “Подпомагане на възрастни”.

По проект „ХОРИЗОНТИ 3“ на КТ „Подкрепа“ в момента се обучават 40 безработни лица  за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “Оператор на компютър”.

По проект „КРОС – БИ“ на БТПП в момента се обучават 100 безработни лица в следните обучения:

40 лица по част от професия за професиите: “Сервитьор-барман” и “Търговски представител”;

60 лица за придобиване на степен на професионална квалификация по професията “Стругар” и “Оператор на компютър”

Включените безработни лица са преминали и обучение по ключови компетентности.

По изброените проекти е предвидено и сигуряване на заетост за период не по-малък от 3 месеца на включените в обучение лица. Субсидирана заетост на 10% от включените в обучение лица на 30% несубсидирана заетост.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)