РИОСВ – Русе провери 859 обекта миналата година

За установени административни нарушения са съставени 74 акта

Експертите на РИОСВ – Русе извършиха контролни проверки на 859 обекта от контролираната територия през 2017 г. От тях 507 са били съгласно Плана за контролната дейност, а извънредно са проверени 352 обекта Това съобщи днес директорът на екоинспекцията инж. Любомир Атанасов на пресконфереция за отчета за контролната дейност.

 

За установени административни нарушения са съставени 74 акта, за които са издадени наказателни постановления и 28 преписки за санкции. Най-високата глоба в размер на 300 000 лв. е наложена на „Монтюпе“ ЕООД за неизпълнение на условие в Комплексно разрешително и допуснато неорганизирано изпускане на емисии.

 

По наложените санкции за миналата година в РИОСВ – Русе са постъпили  121 228,31 лв. От тях сумата в размер на 80% – 97 861,48 лв. са преведени на общините, в които са констатирани нарушенията. Най-големи обекти замърсители през 2017 г. са установени в общините Разград и Русе, подчерта Атанасов.

 

През 2017 г. са постъпили 847 сигнала за замърсяване на компонентите и факторите на околната среда, от които основателни са 282, а 505 са неоснователни. Сигналите са основно за разпространение на неприятни миризми, замърсени терени с отпадъци, замърсяване на водни обекти с отпадъчни води  и др.

 

Трайно ниски остават нивата на следените атмосферни замърсители. През миналата година  единствено са констатирани превишения по показател фини прахови частици – 10 мкр. (ФПЧ10). По тази причина ще бъде засилен контролът по изпълнение на мерките, заложени в общинските програми за качество на атмосферния въздух и план-програмите на дружествата за отстраняване на причините за емитиране на неприятни миризми. Инж. Атанасов определи като приоритет работата по привеждането в съответствие на пречиствателни станции  за отпадъчни води и рекултивация стари общински сметища. Той изрази надежда, че до края на годината ще бъде въведено в експлоатация Регионалното депо за битови отпадъци в Бяла.

 

Пълният отчет за контролната дейност на инспекцията през 2017 година е публикуван на интернет страницата на РИОСВ  Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден