Цифровизирани са 129 000 акта по гражданско състояние за близо година

Мисия

10-11-2017, 11:47

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Приоритет е налагането на Русе и региона като туристически център

Обработени са над 50 000 актуализационни съобщения за допълване или корекция на данни

В дирекция „Административно обслужване“, отдел „Гражданско състояние“ през периода 05.10.2016 г. – 21.09.2017 г. са обслужени административно граждани и са издадени 27 000 документа по гражданско състояние, в т.ч. удостоверения за семейно положение, съпруг и деца – общо 2 760 бр.; 7 050 бр. удостоверения наследници; 3 000 бр. удостоверения за раждане (дубликат); над 2 000 заверки за чужбина; обработени са 10 400 адресни регистрации, от които 3 500 бр. за постоянен адрес и 6 900 бр. за настоящ адрес и др.

За отчетния период са съставени 1 948 акта за раждане, 716 акта за сключен граждански брак и 2 430 акта за смърт. Обработени са над 50 000 актуализационни съобщения за допълване или корекция на данни при издаване на удостоверения и справки.

Изготвени са отговори на около 3 000 постъпили писма с искане за предоставяне на информация и документи от държавни органи и институции, физически и юридически лица.

За запазване целостта на архивните регистри и подобряване на ефективността на работа при издаване на удостоверения въз основа на Регистъра на населението е направено цифровизиране на 129 000 акта по гражданско състояние, създадени и съхранявани в Община Русе, и въвеждането им в програмен продукт.

 Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден