НАП – Русе напомня за данъците

Парите

21-09-2017, 11:44

Снимка:

НАП – Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

НАП посреща ръководителите на данъчните администрации на страните от ЕС

Желанието за удържане на авансов данък може да бъде заявено чрез новият образец на сметка за изплатени суми

До края на септември е срокът за деклариране пред НАП на две важни обстоятелства за данъкоплатците. Първото  засяга около 4000 русенци, които работят на граждански договори, получават хонорари или наеми от фирми. Понеже 30 септември е почивен ден, крайният срок е 2 октомври, до който те могат да решат дали искат да им се удържа авансово данъка за последното тримесечие на 2017 г. или да си го изчисляват сами в данъчната декларация, която трябва да подадат до 30 април 2018 г. Ако те искат данъкът да им бъде удържан текущо, трябва да заявят това писмено пред платеца на дохода. При липсата на писмено заявено желание от страна на физическите лица, предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на съответните доходи  по закон не следва да удържат авансово данък за доходите, изплатени през четвъртото тримесечие на годината. Желанието за удържане на авансов данък може да бъде заявено чрез новият образец на сметка за изплатени суми, която може да бъде намерена на интернет страницата на Агенцията – www.nap.bg.

      От офиса на НАП в Русе поясняват, че този режим касае и доходите от наеми, когато наемът се плаща от фирма или самоосигуряващо се лице. В този случай авансовият данък върху дохода от наем се удържа от фирмата наемател и наемодателят трябва да декларира изрично, ако желае данъкът за последното тримесечие също да бъде прихванат авансово. Тази особеност не касае доходите от наеми между две физически лица. При тях авансов данък през последното тримесечие не се удържа и право на избор няма. Този избор за последното тримесечие на годината дава възможност данъкоплатците с извънтрудови доходи  да се възползват от данъчните отстъпки при довнасяне на част от сумите - в случая от  данъка за доходите си от наем от октомври до декември. Така, ако до 31 март 2018 г. подадат данъчната си декларация по интернет, подписана с безплатния персонален идентификационен код, ще ползват отстъпка от 5% от данъка за довнасяне.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен