Българо- румънската палата съдейства за инициативата за драгирането по Дунава

Организацията е партньор по проекта „ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав”

БРТПП е един от финансираните партньори по проект „ДАНТЕ – подобряване на административните процедури и процеси, свързани с транспорта по река Дунав”. Като такъв, организацията следи отблизо всички възникващи въпроси по отношение на пречките и проблемите пред корабоплаването по река Дунав като цяло, но и най-вече в българския участък на реката. Последните два месеца бяха доста динамични в дейностите по изпълнението на проекта – проведе се кръгла маса, свързана с проблемите на корабоплаването по реката, както и бе разработен електронният инструмент за докладване на административни бариери и положителни впечатления, който освен, че вече е достъпен онлайн, също така е преведен и работещ на български език. Друга важна дейност, но извън проекта, в която се включва Палатата активно, е стартирана в края на м. юни кампания от Pro Danube International – неправителствена организация, в която членуват транспортни фирми, желаещи да превозват товари по река Дунав и водещ партньор по проект ДАНТЕ, която цели да повиши информираността на българските отговорни власти относно един много важен проблем – драгиране на Дунав в критичните участъци, процедурата по избор на изпълнител, финансирането на тази дейност и невъзможността към днешния момент да се осигурят оптимални условия за корабоплаване в българския участък на реката.

 

Защо стартира инициативата?

 

Незабавен драгаж в българският участък на река Дунав е необходим да стане възможно най-скоро и ефективно, защото в противен случай навигацията по река Дунав ще бъде блокирана, тъй като дълбочината на фарватера в критичния участък ще падне под 1,8 метра, следствие ниски нива на водното ниво. Това блокиране ще доведе до големи загуби на операторите с флот и на цялата индустрия свързана с Дунав.

 

Като едни от най-засегнатите страни се очаква да бъдат речните круизи. Няколко оператори на речни круизи, например, вече са декларирали пред Pro Danube International, че ако отново са блокирани в България поради липса на поддръжка на водните пътища и условия за корабоплаване, те ще отпишат дестинациите в Долен Дунав от графика си. Това решение сериозно ще намали речния круизен туризъм за българските градове, който по последни данни бележи ръст в последните години.

 

С цел да се демонстрира колко важни са ролята и значението на бързи и своевременни мерки и решения, които имат пряко влияние и върху просперитета на корабоплаването по Дунав, колегите от Pro Danube International започнаха петиция по случая и в линковете по-долу можете да намерите събраните от тях писма за подкрепа на инициативата, както и оригиналните материали по случая.

 

Можете да се присъедините към инициативата като копирате предложения примерен текст на бланка на вашата фирма/ организация или със свой такъв да изявите позиция, като ни изпратите сканирано копие на писмото за подкрепа на имейл адрес: [email protected] и/или копие до [email protected]

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен