Над милион лева влязоха в общинската хазна в Ценово от наеми

Парите

16-05-2017, 14:57

Снимка:

Община Ценово

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Нови проекти по трансгранично сътрудничество подготви Ценово

Постъпленията са почти два пъти повече от първоначално предвидените 533 000 лева

1 038 980 лева са постъпили като приходи в бюджета на Община Ценово от управление на общинската собственост през 2016 година. Това сочат данните от анализа за изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, които са общинска собственост. Реализираните постъпления са почти два  пъти повече от първоначално предвидените 533 000 лева. „Значителното увеличение в постъпленията се дължи на факта, че наемната цена на някои от земите нарасна няколко пъти при провеждане на търговете“, заяви инж. Ванко Петков, директор на дирекция „Специализирана администрация“.

Пасищата и мерите, общинска собственост, отдадени за пет стопански години са донесли годишни приходи от 86 537 лв. Постъпленията от вноски на останали свободни площи са 28 886 лв. Друго перо от приходи е плащането на обработените земеделски пътища. От това направление общинската администрация е успяла да събере 121 420 лева, които представляват 100 процента от дължимите средства. Само през миналата година са отдадени под аренда малко повече от 35 декара за създаване на нови лозови насаждения в землището на село Долна Студена. Реализираните приходи от отдадени под наем помещения са в размер на 10517 лева.

Два имота, които досега бяха общинска собственост, в село Долна Студена смениха собствениците си. От сделката в общинската хазна са влезли 5120 лева. Приходите от добив и продажба на дървесина възлизат на 122 200 лева. С решение на местните парламентаристи Община Ценово предостави за безвъзмездно ползване две помещения за нуждите на ТП „Български пощи“ в селата Новград и Кривина. Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)