Урок по родолюбие в ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе

Така обобщиха нетрадиционно и запомнящо се обобщиха творчеството на Иван Вазов

В ПГИУ „Елиас Канети“ Росица Николова, преподавател по български език и литература, представи открит урок с учениците от 11„Б“ клас на тема „…и мойте песни все ще се четат“ - урок за обобщение върху творчеството на Иван Вазов. Гости на урока бяха Румяна Белчева – директор на гимназията, Елена Филипова – старши експерт по български език и литература в РУО – Русе, Калина Пенева – ЗДУД, преподаватели от училището и учители от различни русенски училища. Целта на урока беше свързана с определяне на мястото на Иван Вазов в българската литература, история и култура. Чрез различни методи и интерактивни техники учениците демонстрираха знания върху литературните творби на поета, жанровото многообразие на текстовете му и коментираха емблематични Вазови персонажи и семантиката на техните имена. Работиха с географска карта и посочиха „стъпките“ на Вазов в България и извън нея. Коментираха някои от мислите на Елиас Канети – патрон на училището, съотносими към личността на Вазов. Знанията си учениците онагледиха чрез свои рисунки. В края на часа учениците изразиха своето родолюбие, като рецитираха стихотворения на Вазов и представиха драматизация на откъс от романа „Под игото“ .

Единадесетокласниците се убедиха, че екипната работа и креативното мислене правят часовете по български език и литература различни и интересни.