Община Русе почва голям международен проект насочен към устойчивата мобилност в Русе

Мисия

08-02-2017, 17:27

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

В Областна администрация Русе- Ден на отворените врати за доброволци

Финансирането е по програма Хоризонт 2020 на ЕС, за Община Русе е предвиден бюджет от 638 087,50 евро – 100 % безвъзмездна финансова помощ

Община Русе и Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ са българските партньори в консорциума от 29 публични и частни организации от 5 европейски града, обединени за изпълнението на проект "CIVITAS ECCENTRIC. Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове". Проектът се финансира в рамките на програма Хоризонт 2020 на ЕС, като за Община Русе е предвиден бюджет от 638 087,50 евро – 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Консорциумът предвижда мерки в градове от различен тип: такива, които са превърнали центровете си в места за атракции, а също така и градове, които се нуждаят от нови решения за мобилност в бързо развиващите се периферни зони и градове с амбиция да въведат нови информационни услуги в сферата на транспорта. По-конкретно проектните дейности ще обхванат Мадрид, Стокхолм, Мюнхен, Турку и Русе.

Българските партньори фокусират своите действия върху подобряването на качеството на живот в кв. „Дружба“ чрез развитие и усъвършенстване на възможностите за мобилност. За целта са предвидени множество взаимно допълващи се мерки, за чието изпълнение в голяма степен се разчита на активната позиция на жителите и посетителите на квартала, както и на сътрудничеството с фирми, социални и образователни институции и други организации, работещи в тази градска зона. Комплексът от мерки съчетава политически решения с технологични новости, провокиране на гражданското участие чрез допитвания и обучения и дейности за подобрение на уличната среда.

Списъкът от дейности включва: анализ на мобилността в квартал „Дружба“, обучения, работни семинари, конференции, интернет портал и мобилно приложение с цялостна информация за обществения транспорт, внедряване на Park & Ride система, изграждане на повдигнати пешеходни пътеки, инсталиране на светлинна сигнализация и камери, изграждане на безопасни тротоари с велоалеи и др.

Проектът ще се осъществява до средата на 2020 г.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"