ВАС потвърди резултатите от изборите за общински съветници в Русе

Новините

31-01-2017, 08:00

Снимка:

Административен съд Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

3,7% средно месечно равнище на безработицата в община Русе за 2016-а

Казусът бе обект на съдебно производство в Административния съд в края на 2015-а

Със съдебен акт по дело № 172/2016 г. Административният съд потвърди Решение № 259 от 26.10.2015 г. на Общинската избирателна комисия, с което са обявени резултатите от проведените на 25.10.2015 г. избори за общински съветници в Община Русе.

Казусът бе обект на съдебно производство в Административния съд в края на 2015 година. Дело №497/2015 г. бе образувано през ноември по жалби на ПП „Български демократичен център – БДЦ”, Коалиция „Народен съюз”, Милена Хинкова лично и като пълномощник на ПП БСП, Местна коалиция „Бъдеще за Русе”, Здравко Паскалиев и Никола Стоянов, които оспориха Решението на ОИК – Русе за избор на общински съветници. След обжалване пред ВАС и решение на касационната инстанция, делото бе върнато за ново разглеждане от друг състав на съда.

 

При настоящото производство, в изпълнение на указанията на ВАС и съобразно посочените в жалбите основания за нарушения на изборния процес, съдът назначи съдебна експертиза с 8 задачи, свързани с исканията на всеки от жалбоподателите. Събрани бяха и писмени доказателства. След като част от жалбоподателите не внесоха дължимия депозит за възнаграждение на вещото лице в указаните срокове, дори и след тяхното удължаване, съдът заличи шест от предварително поставените осем задачи.

За изясняване обстоятелствата по спора съдът изиска от ЦИК заверени копия на първия екземпляр от оригиналните протоколи на всички 213 секционни избирателни комисии в Община Русе.

От непосредствения оглед и проверка на секционните протоколи в някои от тях бе установено наличието на поправки в отразените данни, отсъстващи подписи на членовете на комисията върху направените корекции и липса на отбелязване „поправка” съгласно чл. 441, ал. 2 от Изборния кодекс. В хода на производството стана ясно, че значителна част от поправките представляват отстраняване на явни фактически грешки – неправилно изписване с думи на определени цифри и обратно; погрешно изписани, а след това коригирани цифри.

При проверката се установи още, че в някои секционни протоколи не е посочен час на начало и/или завършване на изборния ден. Те обаче са подписани от всички членове на СИК, без особени мнения, допълнителни решения и протоколи. Според съда непопълването на този реквизит в конкретния случай не представлява съществено процесуално нарушение. Неотразяването или погрешното отразяване на датата и часа на съставяне на протокола или на започването или приключването на изборния ден не би могло да доведе до опорочаване вота на избирателя, тъй като посочените реквизити са от техническо естество.

Съдът не споделя довода, че значителният брой гласове, отчетени като недействителни, са основание за съществени нарушения в изборния процес. Липсват твърдения и данни, че тези гласове са свързани с извършване на конкретни нарушения при преброяването. Според съда наличието на по-голям брой недействителни гласове в този вот в сравнение с предходни избори е обяснимо с въвеждането на по-усложнена бюлетина в две части и липса на достатъчно натрупан опит у гласоподавателите.

Съдът намира, че изразеното по принцип съмнение в резултатите от изборите, без посочени конкретни нарушения на изборния процес, които обективно биха могли да повлияят върху формирането и отчитането на вота на избирателите, не може да обоснове извод за недействителност на проведения избор и на обявения изборен резултат. Ето защо и след извършената проверка по посочените от жалбоподателите твърдения съдът намира, че не са допуснати съществени нарушения на изборния процес при установяването и отчитането на резултатите от проведените избори за общински съветници в община Русе през 2015 г.

В тази връзка съдът приема, че жалбите са неоснователни, а оспореното решение следва да бъде потвърдено. Решението бе оспорено с касационна жалба пред ВАС.

 Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май