3,7% средно месечно равнище на безработицата в община Русе за 2016-а

Мисия

30-01-2017, 12:54

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Картина на трудовия пазар за декември 2016 година в община Русе

Обявени са 5711 свободни работни места, с 1531 повече в сравнение с 2015-а

През 2016 година е постигнато 3,7% средно месечно равнище на безработицата за община Русе, при 4,3% за 2015 година. Средномесечният брой безработни за 2016г. е бил 3052, с 397 /11.5%/ по-малко в сравнение с 2015г./ За 2015г. е отчетен средномесечен брой безработни 3449 души./

Наблюдава се повишаване на дисбаланса меджу  търсене и предлагане на труд. Входящият поток безработни през 2016г. е 6252 души и намалява спрямо 2015 година с 1214 лица -16,3%.

В изходящият поток, безработни постъпили на работа и отпаднали от регистрация поради различни причини, са обхванати 7163 души, с 561 /7.3% по-малко в сравнение с  2015 година./.

През 2016 година са постигнати добри резултати на местния пазар на труда. Обявени са 5711 свободни работни места, с 1531 повече в сравнение с 2015 година, като по различните схеми на Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" са 718. На първичния трудов пазар обявените свободни работни места са били 4693.

 Всички постъпили на работа са 4118, а със съдействието на Бюрото по труда са устроени на работа  3096 души. На несубсидирания трудов пазар работа са започнали  3585, от които 2563 са намерили работа със съдействието на трудовите посредници.

В различни форми на обучения са били включени 547 безработни от община Русе. По проектите на социалните партньори:  “Шанс за работа- 2016” на на КНСБ - се обучиха 45 болногледачи, а по проект на БСК “Качествена работна сила- стабилен пазар на труда” – 200 безработни получиха шанс за повишаване на компютърната си грамотност. По заявка на работодатели 46 безработни лица са включение в обучение по различни професии. В БГЦПО са получили нова квалификация 19 безработни.

Масови уволнения – През 2016 година не са постъпвали уведомления за масови уволнения.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен