264 печатни и електронни издания- в изложба на Университета

Новините

05-11-2016, 13:40

Снимка:

Пресцентър РУ, архив

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Традиционна научна конференция на Русенски университет филиал - Разград

Участват преподаватели, докторанти и студенти от Русенския университет

Преподаватели, докторанти и студенти в Русенския университет ще представят в изложба 264 издания – монографии, книги, учебници, дисертации, научни публикации и др. Експозицията, събрана и подредена от Университетска библиотека, ще бъде открита на 7 ноември, понеделник от 9:50 часа във фоайето на Ректората.

Изложбата се провежда за 16-та поредна година.

Комисия под ръководството на зам.-ректора по учебната дейност, проф. Пламен Кангалов, оцени изданията по отделни категории.  Част от тях са свързани с учебния процес - книги, учебници, учебни помагала и ръководства на книжен носител и електронна форма, ръководства и дипломни работи. Друга група имат отношение към научноизследователската дейност. В нея попадат монографии, дисертации, автореферати, хабилитационни трудове, публикации в чужди и наши периодични издания, сборници с доклади от научни форуми. В отделни категории са отличени материалите по проекти, по които е работил Университетът, рекламните материали, популяризиращи дейността на висшето училище и художествената литература, създадена от представители на академичната общност.

Тази година са представени 18 монографии и 22 книги, 2 художествена литература, 35 нови учебника и учебни пособия, 63 дисертации и автореферати, 10 дипломни работи, 46 научни публикации в български и чужди списания, от които 22 са с импакт фактор.

Комисията отличи автори и авторски колективи по категории с грамоти и парични награди.

 Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов