Международно признание за направление "Социални дейности" в Русенския университет

Мисия

14-10-2016, 15:21

Снимка:

Пресцентър РУ

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Община Русе с награда за заслуги в интеграцията на хора със зрителни увреждания

Работата на Клуба на социалния работник и Комисията за защита от дискриминация- акцент на конференция в Сеул

Проведените през учебната 2015-2016 година четири дискусии под надслов „Заедно за многообразие, толерантност и недискриминиране“ с представители на шест етнически групи от община Русе, са отбелязани като едно от съществените постижения в областта на образованието по социална работа в годишния доклад на Европейска мрежа за социално действие (ENSACT), Европейската обсерватория и седем европейски и международни организации, участващи като партньори в инициативата. Докладът „Насърчаване на ценността и достойнството на народите. Добри практики от европейската социална работа“ е представен през месец юни 2016 г. на международна конференция в Сеул.Резултатите от проведените съвместно с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация и Община Русе дискусии в Клуба на социалния работник, бяха изпратени от председателя на клуба - доц. д-р Сашо Нунев - до Европейската мрежа за социално действие (ENSACT) и Европейската обсерватория във връзка с обявената през 2015 година тема „Насърчаване на достойнството и стойността на народите“. Тези резултати участваха в конкурс за добри практики в областта на социалната работа в Европейския съюз. 

В доклада е записано, че за всяка от дискусиите студентите от Русенския университет са подготвили отделни табла, плакати, брошури, презентации и есета и са представили своите позиции по обявената тема. „Студентите по социалната работа са от различен етнически произход, мотивирани са и участват активно в подготовката и провеждането на дискусиите“, пише още в доклада. 

В лицето на професионално направление „Социални дейности“ и Клуб на социалния работник, Русенският университет е единствен представител от България и Югоизточна Европа.  

 

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"