Комисията за образование готви стратегия за личностното развитие

Новините

16-06-2016, 20:48

Снимка:

Пресцентър Областна управа-Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

Високо одобрение получи новата Стратегия за образование

В детските градини ще има обществени съвети

Секторната комисия в областта на образованието и пазара на труда проведе днес заседание, водено от заместник областния управител  Станимир Станчев. Темите, разгледани на заседанието бяха свързани с промени, които се предвижда да настъпят след влизане в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).  Димитър Райнов, началник на Регионален инспекторат по образованието Русе запозна участниците с процедурите, съгласно ЗПУО по определяне на представители на работодателските организации за участие в обществените съвети на училищата и изготвяне на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община от област Русе. Освен промените, които предстоят във вида на училищата и обслужващите звена в системата на средното образование, във финансирането на досега съществуващите държавни училища, се предвижда и разработване на областна стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците. От друга страна към всяка детска градина и всяко училище ще се създават обществени съвети. В състава на обществените съвети на училищата, извършващи обучение за придобиване на професионална квалификация се включват и представители на работодателите.

            Присъстващите на заседанието се обединиха около приемането на решения, свързани със набелязването на конкретни стъпки в процеса на разработване на общински анализи на потребностите от подкрепа, както и на областната и общинските стратегии за личностно развитие на децата и учениците.  Станимир Станчев информира членовете на комисията и за друга новост в системата на образованието- Министерството на образованието и науката е пуснало карта на професионалните гимназии, включително и тези, които предлагат дуално обучение. Първата в България интерактивна карта на професионалното образование предоставя информация за професионалните направления, броя на учениците, които се обучават в тях, материалната база на училищата, участие в проекти и др. Картата дава реална представа на бизнеса в коя община колко деца и в какви професии се обучават.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен