Лекарите в Русенско са 747

Продължават да намаляват

Осигуреността на населението в Русенска област с лекари е значително под средната за страната. Това сочат данните на Националния статистически институт от края на 2014 година. Към 31 декември в Русенския регион докторите са били 32,8 на 10 000 души население, при средно за страната 40 на 10 000. През 2013 година стойността на показателя за областта е бил 33,4. Осигуреността с лекари по дентална медицина в региона е 7,3 на 10 000 души, а с общопрактикуващи лекари - 4,9 на 10 000 души при 6,3 в национален мащаб. По показателя „осигуреност на населението с лекари” област Русе се нарежда на 12-о място в страната заедно с Монтана. Според статистиката, в края на 2014 година на основен трудов договор в лечебните и здравни заведения в Русенско са работили 747 лекари, 167 зъболекари и 1 433 медицински специалисти по здравни грижи.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия