Мартенски музикални дни отличени с марката на ЕФФЕ

Церемонията по връчването на отличието ще се състои през м. септември

След дълъг и интензивен процес на оценяване и селектиране от международно жури, фестивали от 31 страни са избрани за първото поколение, удостоено с етикет за качество на ЕФФЕ – Европа за фестивалите, Фестивалите за Европа.

Фестивалът „Мартенски музикални дни“, наложил се от десетилетия на българската и международната сцена с високия си стандарт и силно присъствие на европейската фестивална карта, заема достойно място сред избраните от международното жури да представят най-добрите европейски фестивали.

В писмото, изпратено до фестивалния екип преди няколко дни е записано:  „Координиращият орган на ЕФФЕ – Европа за фестивалите, Фестивалите за Европа, има удоволствието да Ви съобщи, че Международният фестивал „Мартенски музикални дни“ е избран да получи ЕФФЕ лейбъл 2015/2016. Вашата кандидатура беше одобрена от фестивалното ни жури… Фестивалът „Мартенски музикални дни“ е вече част от платформата ЕФФЕ, инициирана от Европейската фестивална асоциация, която обединява фестивали с изключителни творчески качества, оказващи забележително влияние на местно, национално и международно ниво“.

ЕФФЕ е пилотен проект на Европейската комисия за изграждане на Европейска платформа на фестивалите в сферата на културата, иницииран от Европейската фестивална асоциация. Проектът има за цел да свързва фестивали, които са посветени на изкуството и имат принос за развитието на местните общности и европейските ценности. ЕФФЕ е платформа, която предоставя на публиките и професионално ангажираните на фестивалната сцена в световен мащаб достъп до актуална информация относно фестивалите из цяла Европа.

През 2014 г. стотици фестивали подават своите кандидатури за ЕФФЕ етикета за 2015-2016, като критериите за оценка са артистична стойност, включване на общността и международно и европейско измерение на фестивала.

Всички фестивали, получили марката ЕФФЕ 2015-2016 ще бъдат представени в онлайн гайд, който ще бъде отпечатан и на хартиен носител. Онлайн изданието ще бъде готово през лятото на 2015 г. Фестивалите с марката ЕФФЕ ще бъдат визуално разпознаваеми по специалното лого, което ще използват за периода 2015-2016.

 Официалната церемония по връчването на отличието ще се състои през м. септември тази година.