Превръщат кея в зона за отдих и забавление

Цел № 1 на община Русе

Социализацията и превръщането на кея в атрактивна зона за отдих и забавления е абсолютен приоритет за Община Русе.

Това каза зам.-кметът Страхил Карапчански на работна среща „Партньорства 2020“  с неправителствения сектор, на която бяха представени допитването, което Областен информационен център- Русе направи сред русенци  за това какво искат те да се случи в техния град през новия програмен период с европейски средства.

72 % от участвалите в допитването са пожелали инвестициите да се насочат към инфраструктурни проекти, приоритетно към подобряване на градската среда.  Според зам.-кмета Карапчански над 90 % от желанията на русенци съвпадат с посоката, в която администрацията вече работи. Той изтъкна, че проектът за облагородяването на кея е един от 30-те,  част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, за които  местната администрация подготвя технически задания  с финансовата помощ на ОП „Регионално развитие“, което ще позволи конкретната им реализация да се финансира по новата ОП „Региони в растеж“.

Отделно от европейското финансиране местната администрация има 8 одобрени проекта по ПУДОС тази година, които ще позволят подобряване на средата в кварталите и малките населени места на общината, което също е желание на русенци.

По време на срещата Клуб „Отворено общество“ запозна участниците  с възможността  неправителствените организации да реализират проекти в партньорство с публичните власти.  В рамките на проекта на „Отворено общество“ „Партньорства 2020“, който се финансира по Норвежкия механизъм,  вчера по време на срещата бяха идентифицирани няколко възможни идеи  и стъпките, чрез които неправителствените организации могат да ги превърнат в конкретни печеливши проекти.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"