Тестват сирените в Русе

Не на шега - на 1 април от 13.00 часа

 Сирените в Русе ще бъдат тествани в сряда по обед. От Областната администрация информират, че на 1 април от 13.00 часа ще се проведе тест на сиренно- оповестителната система със звукова и речева информация, с цел проверка на техническото състояние.

 Такава система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност е изградена в десет областни града.

 Системата се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври, чрез задействане на акустичните сигнали по чл. 18 и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Р. България.



Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"