Тестват сирените

При проверка на техническата изправност те ще звучат еднократно за не повече от 10-15 секунди

От 16 март до 22 май ще се извърши техническа проверка и профилактика на сиренната система във всички кметства на територията на Старозагорска област, съгласувана по план-график.

При проверка на техническата изправност сирените ще звучат еднократно за не повече от 10-15 секунди.

Областният управител инж. Георги Ранов издаде заповед, с която задължи офиса на БТК в Стара Загора, неговите подразделения и Регионалната дирекция ПБЗН-Стара Загора, да създадат необходимата организация за провеждане на пълна профилактика на сиренната система, като обърнат особено внимание на техническата изправност на апаратурата.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен