РИОСВ-Русе: Средата, в която се отглеждат кафявите мечки не задоволява биологичните потребности на вида

Отсъствието на хибернация не е повод за безпокойство

Поради големия интерес към казуса с незаконното отглеждане на двете кафяви мечки Бойка и Станди в парка „Липник” край Русе, Ruseutre.bg потърси РИОСВ-Русе за становище и отношение по случая. Изпратихме няколко въпроса в писмен вид. Ето, как те отговориха на нашите питания.

РИОСВ-Русе има ли отношение по казуса с двете кафяви мечки в парка „Липник”?
РИОСВ-Русе има отношение дотолкова, че животните представляват защитен вид по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и осъществява контрол по Наредба № 6/2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологическите градини.

Има ли план (проект) работи ли се за подобряване на условията на живот на двете животни?
Към момента е извършено разширение на пространството което обитават екземплярите, като към старата съществуваща клетка, е изградена нова допълнителна клетка от открит тип с площ от 100 кв. м., в която има и басейн с размери 2,45 х 1,30 м. с дълбочина 0,80 м.

Каква е причината през април 2014 г. те да не бъдат преместени в парка в Добрич, след искане на Министерството на околната среда и водите?  
През м. април 2014 г. мечките не са преместени в „Център за защита на природата и животните” – гр. Добрич по настояване на Общинска администрация – Русе, като Общината е заявила желанието си да задържи животните и впоследствие да приведе цялата зоологическа градина в Лесопарк „Липник” в съответствие с изискванията на Наредба № 6/2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологическите градини.

Кой в момента е отговорен за грижата за двете мечки?
Грижата за мечките се осъществява от служители на „Паркстрой” – Русе.

Какви са наблюденията на РИОСВ - Русе, незадоволителни ли са условията на живот на двете мечки?  
Условията на живот на мечките са незадоволителни от гледна точка на средата на обитаване. С извършеното разширение на клетката са покрити нормите на Наредба № 6/2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологическите градини по отношение на площта на обитаване. Средата, в която се отглеждат обаче, не задоволява биологичните потребности на вида. Потребностите от храна на животните са задоволени напълно. Здравословното им състояние видимо е добро.

Нормално ли е мечките да не са изпаднали в хибернация?
Тъй като животните се оглеждат при условия, които са далеч от естествените, напълно очаквано е те да не изпаднат в хибернация. В природата видът обитава предимно планински райони и равнинни гористи райони територии с по-студен климат, в които ниските температури са с по-голяма продължителност. В района на лесопарк „Липник” температурите са непостоянни и през настоящата зима не е имало продължителни периоди с ниски температури. Хибернацията е състояние, в които животните изпадат с цел да преживеят неблагоприятните условия, най-вече по отношение на липсата на храна. Тъй като мечките в „Липник” имат осигурена ежедневна хранителна дажба, естествения механизъм на хибернация е закърнял. Отсъствието на хибернация не е повод за безпокойство, симптом на заболявания или признак за лошо отглеждане. 

Кое е правилното решение според РИОСВ- Русе относно съдбата на кафявите мечки край Русе?
РИОСВ – Русе подкрепя идеята на МОСВ мечките да бъдат временно преместени в „Център за защита на природата и животните” – гр. Добрич до създаването на подходящи условия за отглеждането им в лесопарк „Липник”. Съоръжението за отглеждане на мечки в центъра не само отговаря на всички нормативни изисквания, но и осигурява среда за отлично отглеждане на животните.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)