През 2015 Община Русе ще раздаде близо 14 мин. лева заплати

Най-много са работещите в сектор „Образование”

През 2015 г. Община Русе предвижда да раздаде заплати на стойност 13 784 000 лв. в  шест направления. Това са „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност”, „Образование”, „Здравеопазване”, Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и „Почивно дело, култура, религиозни дейности”.

Общият брой на служителите получаващи трудовото си възнаграждение от Община Русе е 1693 души, като най – голям е броят им в сектор „Образование” – 750 човека, а най – малък – 11 в „Отбрана и Сигурност”. 249 души са работещите в общинска администрация.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен