Доброволци броиха щъркелови гнезда

20 организирани от БДЗП екипа успяха да преброят общо 1932 щъркелови гнезда от 45 общини в област Русе и др.

Над 200 доброволци, служители на БДЗП и приятели на птиците и природата се включиха в Голямото преброяване на гнездата на белия щъркел в България, което се проведе през 2014 г. Инициативата е част от VII Международно преброяване на този толкова обичан от хората вид. То се провежда на всеки 10 г. в цяла Европа. У нас мащабната кампания се координира от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), а в световен мащаб от NABU (BirdLife Германия). Целта е да бъдат събрани данни за цялата световна популация на белия щъркел, който е един от най-добрите индикатори за състоянието и качеството на околната среда, в която живеем и ние хората. 
По време на преброяването, което се провежда в две поредни лета – 2014/2015 г., се обхождат хиляди населени места и се описва всяко щъркелово гнездо – дали птиците са се завърнали от Африка и са загнездили, дали имат малки и колко са те и къде се намира гнездото – върху дърво, комин, църква, ел. стълб.
През 2014 г. 20 организирани от БДЗП екипа успяха да преброят общо 1932 щъркелови гнезда от 45 общини в областите Русе, Велико Търново, Враца, Бургас, Варна, Хасково, Ямбол, Сливен, Пловдив, София, Благоевград, Монтана и Кюстендил. Общият брой на активните гнезда в преброените общини през 2014 г. е 1775 гнезда, в които успешно бяха отгледани 3923 малки. 
„Почти във всяка община има тенденция към увеличаване на гнездящите бели щъркели, в сравнение с данните от предходното преброяване през 2004-2005 г. Надяваме се, тази положителна тенденция към нарастване да се запази и за останалите населени места, които ще бъдат посетени следващата година.“ коментира националният координатор на преброяването на белия щъркел в България Свилен Чешмеджиев от БДЗП. 
По време на кампания за преброяването на белия щъркел за първи път се тества моделът на т.нар. „citizen science“. Близо 200 човека от цялата страна успешно изпратиха данни за 478 гнезда на специално създадената от БДЗП онлайн платформа www.sturkel.bg По този начин те се включиха в едно от най-големите природозащитни събития в света. Благодарение на тези данни бе събрана информация за общо 2410 щъркелови гнезда в цялата страна.