Гробище под наем във Ветово

Животът

19-11-2014, 09:22

Снимка:

en.wikipedia.org

Автор:

Ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Шамари и юмруци за екип на BTV във Ветово

Общината ще отдава под наем част от гробището, за да се обработва земята

Общинските съветници във Ветово ще разгледат предложението на кмета Георги Георгиев да бъдат отдадени под наем 10 декара от имот № 000490 - публична общинска собственост, с площ 114.103 декара с начин на трайно ползване "Гробище", находящ се в землището на град Ветово, местност "Календжи кору" за срок от 5 години. Публичният търг с явно наддаване ще започне от 250 лева годишен наем начална тръжна цена. Една част от парка не е заета с гробове и е обрасла с вредни храсти и друга растителност, се казва в мотивите на администрацията. Има интерес от гражданин въпросната територия да се обработва.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен