Русенската община със специално внимание към даровитите деца

Част от отчета на кметския екип


Насърчаването на учениците с високи постижения е част от стратегията за по-високо ниво на образование и инвестиране в интелектуалния капитал на обществото. Затова с особено внимание се осъществява Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби. През 2014 г. за стимулиране на талантливи ученици са определени 6 деца за годишни стипендии на обща стойност 9 045,00 лв., 163 деца с изявени дарби и високи постижения в различни области са получили еднократна финансова подкрепа, с обща стойност 14 922 лв. (в т.ч. са специално наградените талантливи пианисти от НУИ „Проф. Веселин Стоянов” за участието им в концерт на сцената на „Карнеги Хол” в Ню Йорк).

 В навечерието на 24 май на специална церемония бяха наградени 39 отличници от основни, средно общообразователни училища, езикови и професионални гимназии в Русе с награди на стойност 600 лв. В Деня на Народните будители Община Русе връчва традиционните плакети и финансова награда по 500 лв. на всеки лауреат.

Общо за отчетния период Община Русе е разпределила над 60 000 лв. стипендии, еднократни парични и предметни награди за стимулиране на 348 изявени деца в образованието, науката и изкуството.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)