Новини с таг сцдп

Служителите на 16 стопанства в обхвата на "Северноцентрално държавно предприятие" са извършили пов...

Животът | 01-12-2021, 11:33 | Ruseutre.bg

Комисия класира предложените за продан частни гори

Специално назначена комисия в Северноцентралното държавно предприятие разгледа, оцени и класира заявлен...

Новините | 01-10-2016, 07:09 | Velikotarnovoutre

Мобилни екипи, противопожарни ивици и лесовъдски прегради пазят старите гори

17 898, 5 хектара от горите, стопанисвани от Северноцентралното държавно предприятие /СЦДП/ са на възра...

Мисия | 03-09-2016, 00:08 | Velikotarnovoutre

Общо 3008 декара планира да залеси през есента Северноцентралното предприятие, стопанисващо държавните...

Мисия | 22-08-2016, 20:10 | Velikotarnovoutre

Предприятието има териториални подразделения във Великотърновско и още 4 области

Почти 460 служители и работници от териториалните подразделения на Северноцентралното държавно предприя...

Мисия | 05-06-2016, 15:54 | Velikotarnovoutre

Служители ще чистят местности в пет области

Над 460 служители и работници от териториалните подразделения на Северноцентралното държавно предприяти...

Новините | 03-06-2016, 21:23 | Velikotarnovoutre