Над 350 ученици от 8 до 12 клас в цялата област се обучават в дуална форма

Всички девет професионални гимназии в Русенско, където се обучават ученици в дуална форма на обучение, представиха над 20 добри практики по време на организирания от Областна администрация и Регионалното управление на образованието по-рано днес форум. Темите бяха изключително разнообразни, като в спектъра им попаднаха реализирането на международни проекти, провеждането на стажове в топ компании, опериращи на българския пазар, както и провеждането на обучението по един достатъчно интересен и разбираем за учениците начин.

Припомняме, че инициативата бе открита от заместник областния управител Людмил Христов, който участва и в дискусиите. Според него дуалната форма на обучение притежава сериозен потенциал, който трябва да се използва. Той изрази надежда през следващите години да има и нови училища, които да предлагат подобен род образование. „Всички трябва да работим в посока да подготвяме тези хора за реалния живот, реалната работна среда“, коментира Христов и сподели, че е необходимо да се мисли и в посока за разработване на програми за продължаващо обучение на ученици, които започват работа във фирмите. Идеята е веднъж започнали в дадена компания, завършилите средно образование да имат шанса да продължат да се развиват, т.е. да се могат да се обучават във висше учебно заведение. Заместник областният управител подчерта и необходимостта да се работи в посока за създаването на адекватни стратегии за установяване на младите хора в региона.

От срещата стана ясно още, че към момента над 350 ученици от 8 до 12 клас в цялата област се обучават в дуална форма на обучение. Началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева представи и план-приема след седми клас за предстоящата учебна година. Отново превес в него намира професионалното образование. Близо 63% или 42 паралелки от общо 67 ще бъдат с такава насоченост. 9 от тях ще са дуални, като предстои разкриването на една напълно нова. Става дума за специалността „Локомотиви и вагони“, като в нея ще се обучават бъдещи техници по железопътната техника. Завършилите ще получат и правоспособност за машинисти.  Останалите 25 паралелки са профилирани.

Не по-малко внимание бе обърнато и на възможностите, които представя Плана за възстановяване и устойчивост. През следващите години се предвижда на над 2200 специализирани класни стаи за наука и технически предмети, както и повишаване квалификацията на 39 000 учители в сферата на STEM-обучението. Ще бъдат създадени и 4 научни центъра за развитие на STEM образованието в страната.

Във форума участваха представители на бизнеса и партньори-работодатели на училищата, извършващи дуално обучение. Предвижда се и провеждането на трансгранична среща с Гюргево по същата тематика.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен