Регионалният център за подкрепа на приобщаващото образование в Русе навърши 15 години

По случай 15 години от създаването на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) в Русе се проведе конференция „Приобщаващото образование – предизвикателства, възможности, успехи!“. В нея се включиха ресурсни учители, психолози и логопеди, които споделиха свои практики в помощ на педагогическия персонал при работата с деца със специални образователни потребности.

На срещата присъстваха заместник–кметът на Русе Енчо Енчев, експерти от Областната администрация, началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева и представители на училища и детски градини от Русе.

„Силно вярвам, че добрите практики, които се споделят по време на срещата, ще помогнат на много деца да намерят полагащото им се място в образователната система“, каза Енчо Енчев.

Той благодари на екипа на Регионалния център с ръководител Евгения Стоянова за неуморната борба за каузата да бъдат развивани силните страни на децата.

Конференцията предостави възможност за споделяне на опит в сферата на приобщаващото образование. Предстои издаването на сборник с доклади от участниците, предлагащ работещи модели и педагогически практики.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)