Среден 3 е оценката за държавата при грижата за децата

Среден 3.18 по шестобалната система е обобщената оценка, която гражданските организации дават на държавата в грижата и политиките ѝ за децата. Това стана ясно от представянето на мониторинговия доклад „Бележник 2022“, оценяващ напредъка на държавните политики за деца чрез анализ, основан на факти и данни в девет ключови области за развитието на всяко дете. Сред тях са семейна среда и алтернативни грижи, закрила от всички форми на насилие, правосъдие за деца, ранно детско развитие, детско здраве, образование, спорт, култура и свободно време, а също и благосъстоянието на подрастващите. На събитието в Русе, чийто домакин бе Сдружение „Еквилибриум“, присъства и заместник областният управител Людмил Христов. Той участва в дискусиите и отбеляза, че това в какво общество ще живеем утре зависи преди всичко от това каква работа сме свършили днес и какви условия сме осигурили на нашите деца. „Независимата оценка и страничното виждане за това какви грижи полагаме за децата е изключително важна за цялото общество, тъй като всъщност те са нашето бъдеще. Въпреки тези оценки, които не са задоволителни, докладът и препоръките са изключително важни. Радвам се, че има хора, които работят в тази посока и се надявам, че съвсем скоро мнението им ще бъде взето под внимание и предложените от тях мерки ще бъдат приоритизиране на най-високо ниво“, каза още Христов.

Автори на „Бележник 2022“ са 30 експерти от гражданските организации и 7 външни оценители. Чрез проведените анкети във формирането на оценките и препоръките се включиха и 160 деца, млади хора, родители и професионалисти. Той включва и конкретни препоръки за бъдещата работа на държавата и институциите.

Акцент в Бележник 2022 е темата за управление в криза и как се отразиха пандемията от COVID-19, политическата криза през 2021 г., социално-икономическата ситуация и войната в Украйна върху системата за социална закрила в България. Най-ниска е оценката в сектор спорт, култура и свободно време – едва 2.98, а най-висока по образование – 3.65.

По-подробна информация може да бъде намерена на уебсайта на Националната мрежа за децата. Докладът дава и подробни препоръки за подобряване на системата във всеки един от споменатите сектори. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен