Шестима души са починали при трудова злополука в Русенско през миналата година

Животът

28-04-2022, 16:27

Автор:

Ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Полицията изяснява трудова злополука

Отбелязваме Световния ден за безопасност и здраве при работа. На тази дата всяка година цялата световна общественост изразява почитта и солидарността си към загиналите и пострадалите при трудови злополуки и техните семейства. По-рано днес представители на КНСБ-Русе, Областната управа и Дирекция „Инспекция по труда“ положиха цветя пред паметната плоча на сградата на Инспекцията по труда. За съжаление през 2021-а в област Русе са починали шест души при трудови злополуки, а други трима са останали трайно инвалидизирани.

Националните данни за изминалата година сочат, че от Инспекцията по труда са извършили близо 41 000 проверки в над 33 000 предприятия в страната с 1 416 948 работещи лица в тях. 7533 от проверките са били по подадени сигнали. Установените нарушения са над 181 000, като близо 52% от тях са били свързани със здравословните и безопасни условия на труд, а останалите са касаели нередности в трудовите правоотношения, а една малка част – под 1% е била свързана с неизпълнени преди това предписания.

Най-много нарушения на нормите за организация и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са установени в икономически сектори на търговията и строителството, следвани от растениевъдството и ресторантьорството. В тази област превес имат нарушенията, свързани с организиране, провеждане и документиране на инструктажа и обучението за безопасно извършване на производствената дейност – приблизително 22 000, следвани от нарушенията по оценката на риска – 10 271 и вътрешните актове по здравословни и безопасни условия на труд – 1910. Управлението на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е в основата на превенцията на трудовите злополуки, тъй като с тази дейност се регламентират правилата за безопасност и здраве при работа и осъществяването на контрол по начин, който да гарантира тяхното спазване. На следващо място са нарушенията, касаещи обезопасеността на работното оборудване и технологичните процеси. От тях с най-висок относителен дял са констатираните нарушения, свързани с неосигурена защита от директен и индиректен допир до ел. ток – 3237. В областта на хигиената на труда най-често нарушенията се отнасят до неосигурено санитарно-битово обслужване – над 2800 и непроведени медицински прегледи – близо 2400.

Колкото до получените в КНСБ сигнали става ясно, че основните проблеми, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията са свързани с работа при неблагоприятен микроклимат – 38,2 %, липсата и/или използването на некачествени лични предпазни средства – малко над 27,4%. Сравнително висок е делът на сигналите, свързан с неспазване на нормите за безопасност на работното оборудване и технологичните процеси – 9,5%.

В световен мащаб всяка година около 2 милиона работници умират поради трудови злополуки или професионални болести. Ежегодно се регистрират по 270 млн. трудови злополуки и 160 млн. професионални заболявания. Същевременно загубите от трудови травми, смъртни случаи и професионални болести възлизат на над 4% от световния брутен вътрешен продукт.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)