Общинският съвет одобри процедурата за продажба на общински жилища

Животът

20-04-2022, 08:00

Автор:

Ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

92% от българите живеят в жилища, строени преди 1990 г.

Общинският съвет гласува продажбата на 45 от предвидените общо 48 общински жилища. Решението беше прието с гласовете на 36 съветници, нямаше „против“, а 12 се въздържаха.

Цените, на които ще се продават апартаментите, са по пазарни оценки, определени от лицензиран оценител, и бяха приети и утвърдени с днешното решение на ОбС.

На сесията стана ясно, че кандидатите, които участват в класирането за закупуване на общински жилища, са 492. Поради неспазване на изискванията по Наредба №6 са отпаднали 65 наематели.

В хода на обсъждането Елеонора Николова от групата на СДС определи някои от цените на общинските жилища като неоправдано високи. Тя внесе предложение да бъдат коригирани с намаление от 20%, което не беше прието от общинските съветници.

Решението на Общинския съвет, заедно с утвърдените списъци с класираните, некласираните кандидати и жилищата, предстои да бъдат публикувани на интернет страницата на институцията. След влизането на решението в сила ще стартира същинската процедура по издаването на заповеди за закупуване, в които ще бъдат посочени видът, административният адрес на жилището, купувачът, цената, дължимите данъци и такси, и начинът на плащане. Ако то не бъде извършено в тримесечен срок от издаването на заповедта, това ще се счита за отказ от страна на наемателя за закупуване на жилищния имот. В тези случаи, след предложение от страна на кмета на Община Русе, Комисията ще определи следващото/ите жилище/а за продажба от утвърдения списък.

Припомняме, че за продажбата на останалите 3 общински жилища беше прието изменение и допълнение към Наредба №6, с което кандидатите, получили еднакъв брой точки, ще бъдат класирани в низходящ ред чрез жребий. Те ще имат възможност да присъстват на тегленето му, като ще бъдат уведомени предварително за датата и часа на провеждането на жребия. Той ще се състои независимо от евентуалното отсъствие на класираните кандидати в присъствието на нотариус, който ще удостовери с протокол провеждането му.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)