Среща на млади изследователи се проведе в Русе

Близо 40 ученици и студенти от Североизточна България участваха в дискусия, посветена на възможностите за развитие на научно-изследователски проекти, стартъп и граждански инициативи. Събитието бе организирано от Асоциацията на младите учени, а домакин беше Русенският университет „Ангел Кънчев“. В рамките на два дни изявени ученици, студенти и докторанти имаха възможността да се опознаят и да обменят идеи в различни сфери от социално-икономическия живот и културата. Те участваха и в разнообразни интерактивни игри, като идеята бе младежите да споделят своите виждания, предложения и идеи за подобряване на възможностите за „правене на наука“ в страната, която обаче да има и своята добавена стойност. Поздравления към младежите бяха отправени от името на областния управител Анатоли Станев, както и лично от заместник-ректора по интернационализация и комуникационна политика на РУ „Ангел Кънчев“ доц. д-р Десислава Атанасова. „Не губете ентусиазма си, продължавайте да сте винаги сред първите и не се колебайте да поемата предизвикателства. Убеден съм, че можете да се справите с всяка трудност пред вас“, се казва в поздравителния адрес до организаторите и участниците от името на областния управител.

Събитието е част от проекта „Гласът на младите изследователи“, финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.  Основната цел на проекта е да засили сътрудничеството между младите изследователи в страната, чрез изработване на платформа за дигитално сътрудничество между тях.

Своеобразното обучение включваше и модули за изграждане на стимули, насърчаващи младите изследователи да продължат своето кариерно развитие в академичната сфера и възможностите за финансиране на техни проектни идеи. Всички направени предложения и мнения ще бъдат анализирани и синтезирани във финален доклад, с цел подобряване и усъвършенстване на комуникационния баланс между наука, държава и бизнес. Документът ще бъде представен пред държавни институции, които са ангажирани с правилното функциониране на този процес – Народното събрание, Министерството на образованието и науката, Министерството на иновациите и растежа и други заинтересовани страни, категорични са организаторите.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен