Проведе се поредното заседание на Обществения съвет по околна среда

Община Русе няма да разреши въвеждането на нови временни организации на движението, докато не се асфалтират старите изкопи

Членовете на Обществения съвет по околна среда заседаваха по едни от най-наболелите теми за русенци - екологичните ефекти за града вследствие на ремонтно-строителните дейности на „ВиК“ ООД – Русе и експлоатацията на Регионалното депо за отпадъци.

Относно водния цикъл на ВиК, за който гражданите изразиха силно недоволство, зам.-кметът Димитър Недев обясни, че до момента са издадени 12 предписания за замърсяване вследствие на ремонтните дейности. Според него проблемът с некачественото завършване на улиците по проекта се дължи на факта, че ремонтите се изпълняват от подизпълнители, които не са русенски фирми. Това понижава качеството и особено затруднява връчването на наказателни постановления.

„Тази седмица не сме подписвали временни организации за движение за нови ремонти на ВиК. Няма да го направим, докато не видим реално и качествено възстановяване там, където работата е приключила“, каза Недев.

Решено бе за следващото заседание да бъдат поканени управителят на „ВиК“ ООД – Русе инж. Сава  Савов, както и представители на инвеститорския контрол на дружеството. Към тях гражданите ще могат да отнесат своите въпроси относно водния цикъл и продължаващата работа по него.

Във връзка с експлоатацията на Регионалното депо за отпадъци стана ясно, че Община Русе е успяла да намали значително количеството на депонираните отпадъци и отчисленията, които плаща за тях към Министерството на околната среда и водите.

В изпълнение на проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, в кварталите на Русе ще бъдат разположени 5 мобилни центъра за отпадъци, които ще събират пластмаса, стъкло, цветни метали, както и опасни отпадъци. Точните локации ще бъдат определени след съгласуване с главния архитект, а на място ще се осигури и видеонаблюдението им. 

До края месеца следва да пристигнат и закупените от Общината 10 контейнера за строителни отпадъци. Tе ще бъдат мобилни и ще се местят в различни части на града според нуждите на гражданите. Събраните отпадъци ще постъпват в инсталацията за рециклиране на строителни отпадъци, а не в Регионалното депо. По този начин се очаква да се намали количеството на обезвредените отпадъци, както и таксата за унищожаването им.

Община Русе е кандидатствала за финансиране и за изграждането на Център за повторна употреба. В него гражданите, които искат да се отърват от стари мебели и електроуреди, ще могат да го направят. Годните за използване ще бъдат ремонтирани, а тези, които не подлежат на поправка, ще се извозват на депо.

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)