Предстои ново заседание на Обществения съвет по околна среда

Ще се обсъжда проектът на ВиК - Русе и регионалното депо за отпадъци

На 14 април (четвъртък) от 17:30 ч. в зала „Свети Георги“ на Община Русе ще се проведе следващото заседание на Обществения съвет по околна среда.

Темите, които ще бъдат обсъждани, са:

- Екологични ефекти за град Русе от проект "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от "ВиК" ООД- Русе

- Експлоатация на "Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за община Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан".

Припомняме, че Общественият съвет по околна среда е консултативен орган, който стимулира гражданското участие и дава свобода на русенци да реализират дейности и да излизат с официални предложения, свързани с опазването на околната среда, към кмета на Община Русе.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)