Родители на деца от 4 русенски детски градини се включиха в образователния процес

През месец март стартираха присъствените дейности с родители в рамките на проект BG05M9OP001-2.056-0007-2014BG05M2OP001-C01 „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“. Интересни и нестандартни инициативи за насърчаване на участието на родителите в образователния процес подготвиха експертите на партньора по проекта – Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“.

Родители и деца с желание се включиха в практически градинарски работилници за засаждане на пролетни цветя и луковици в двора на ДГ „Пинокио“ и ДГ „Синчец“. В кулинарните работилници, проведени в учебната кухня на Сдружение БРТИМ, участваха родители и деца от ДГ „Русалка“ и ДГ „Незабравка“, като заедно приготвиха бисквитена торта в чаша. Събитията забавляваха както най-малките, така и техните семейства, които изявиха желание да участват и занапред в дейностите по проекта, даваха идеи и се радваха на постиженията на децата си. По време на практическите работилници, експертите социален педагог и психолог обсъждаха кризите на ранната детска възраст и как родителите да се справят с тях, даваха полезни съвети и ги насочваха да дават обратна връзка и да споделят опита си.

Работата с родителската общност е важна част от проекта. За да бъдат постигнати устойчиви резултати, родителите ще бъдат подкрепени да се включват по-активно в образователния процес чрез комплекс от подкрепящи мерки, както на място в партньорските учебни заведения, така и по телефона и онлайн.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)