Общината: Русенци очакват полетите

Считаме, че прехвърляне на собствеността на летището не е необходима, за да се намеси решително държавата и да възстанови полетите

Кметът Пенчо Милков излезе с позиция за процедурата по възстановяването на полетите от русенското летище. Припомняме, че министър Събев наскоро заяви, че Община Русе е забавила подаването на документи към ЕК, за да може да се усвоят отпуснатите през декември 2021 година от правителството 2.5 млн. лева за ремонт.

"Първоначално се свързахме с Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия. От негови медийни изяви виждахме, че също вярва във възстановяването на регионалните летища. След среща и разговор с г-н Иванджиков се установи, че в България има компания, която има желание и самолети да възстанови гражданските полети от Русе до София – Гъливеър (GullivAir). На летище Русе г-н Иванджиков и ръководителят на Гъливеър г-н Стефан Янков кацнаха със самолет, след което проведохме разговор, в който набелязахме стъпките за възстановяване на полетите. Беше необходимо съдействието на държавата, за да се издаде лиценз на летището за приемане на такива полети. Към момента то има лиценз за самолети до 5.7 тона, което е недостатъчно за граждански търговски полети. Самолетите, с които разполага Гъливеър, са АТР 72, които са над 20 тона. Община Русе направи, по искане на частната компания, допитване до русенци, като разпространи и получи попълнени над 7000 анкети, което потвърди желанието на обществото да ползва такива  вътрешни полети. Към този момент нито Община Русе, нито лицата, с които сме работили, за да възстановим полетите, са казвали, че очакват или искат подкрепа от държавата, различна от тази в най-кратки срокове да ни се даде лиценз. Със собствени средства Община Русе още миналата година възстанови покрива на летището, за да не се стича вода по стълбите при дъжд, както заварихме нещата. Направихме ремонт и на санитарните помещения. Подготвихме се с общински машини да направим запълване с битум между бетоновите блокове по пистата и нова маркировка", заяви кметът пред журналисти днес.

Темата била поставена пред държавата в лицето на служебния министър на транспорта и съобщенията Георги Тодоров. Той ангажирал г-н Христо Щерионов, ръководител на Главна въздухоплавателна агенция (ГВА). По темата бил потърсено съдействието и на служебния министър на икономиката г-жа Даниела Везиева.

"Към онзи момент усетихме подкрепа и желание от страна на държавата да се възстановят търговските пътнически полети. От нас бе изискано да направим спешна преценка на необходимите дейности и тяхната стойност. Към този първи момент Община Русе не е искала парични суми от държавата, а единствено бързо да се премине процесът по даване на разрешение за изпълнение на полети. Въпреки това, с оглед на изисканата от служебните министри информация, привлякохме допълнително в помощ на Община Русе русенци, работили на Летище Русе, както и г-н Дойчин Ангелов, работил на летище Пловдив. С общи усилия Община Русе направи списък с количества, видове дейности и доставки, които трябва да се изпълнят. По инициатива на служебните министри на икономиката, финансите и транспорта се пристъпи към подготовка на постановление на Министерския съвет, с което да се подкрепи Община Русе със средства, за да се изпълни ремонт на пистата и сградата, евентуално да се постави и ограда, да се купят и необходимите уреди за проверка по сигурността преди излитане. По темата имаме проведени много разговори с г-жа Везиева, служебен министър на икономиката, и г-жа Жени Начева, директор на дирекция в Министерството на финансите. В края на мандата на служебното правителство и началото на работа на редовното сумата не беше отпусната на Община Русе", припомня кметът.

В началото на мандата на новото правителство Общината получила уверение от министъра на транспорта Николай Събев, че политиката ще бъде продължена и той подкрепя възстановяването на пътническите полети от летище Русе. Така се стига до решение на Министерския съвет за отпускане на 2.6 милиона лева бе гласувано. Правителството обаче поставило условие. Още в работата на служебното правителство от МФ, дирекция Държавни помощи заела становище, че евентуална подкрепа от държавата за ремонт на пистата и сградата на Летище Русе представлява нерегламентирана държавна помощ. Община Русе не приела това становище. 

И все пак Община Русе била изпратена да общува директно с Европейската комисия по въпрос, за който имала вече становище, че е излишно. Процедурата стартирала на 4 януари и активната кореспонденция продължила, но до момента нямало нито официален, нито неофициален отговор.

В началото на март от страна на министъра на транспорта и съобщенията Николай Събев постъпило неофициално предложение гражданските полети на летище Русе да се възстановят от държавното дружество „Летище София“ АД, което разполагало с материални ресурси, хора и познания. Тази идея, при запазване на собствеността на летището от страна на Община Русе, била възможна и позволявала бързо разрешаване на въпроса.

Във връзка с предварителния разговор с министъра, на 16 март била проведена среща в Министерството на транспорта и съобщенията относно определянето на „Летище София“ АД за летищен оператор. Документите били подготвени, но и от там се чакал отговор. 

"Русенци очакват полетите.

Приветстваме активната позиция на държавата и възприемането на нашата идея за възстановяване на търговските полети от и до летище Русе. Съгласни сме оператор на летище Русе да бъде „Летище София“ ЕАД, като на дружеството се осигури от Общински съвет - Русе вещно право на ползване. Считаме, че прехвърляне на собствеността не е необходима, за да се намеси решително държавата и да възстанови полетите. Считаме, че цялата тази материя е достатъчно важна и сложна, за да се обсъжда лично между министъра и ръководството на Община Русе, както и между нашите експерти. Заявяваме, че след изразеното в социалните мрежи искане за прехвърляне на собствеността и след полученото от МТС писмо с много правни и фактически неточности търсихме многократно с писма, по телефон и чрез съобщения министъра, но отговор до момента нямаме. Изразяваме готовност като екип да предприемем всички стъпки, за да се възстановят полетите, но считаме, че комуникацията държава, респективно, министерство – община трябва да е двустранен процес. В отношенията ни няма субординация. Община Русе са всички русенци", завършва обръщението на кмета.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен